Registrace

Pro registraci musíte být starší 18 let.

Heslo musí být nejméně 8 znaků dlouhé, obsahovat alespoň tři prvky z následujících (malé písmeno, velké písmeno, číslice, speciální znak).

Vaše zařízení

Kód zařízení naleznete uvnitř balení Logic Compact.

Obdrželi jste spolu se zařízením bonusový kód? Pokud ano, zadejte jej zde.