Jak vám můžeme pomoci?

Z mého zařízení zřejmě uniká náplň, co mám dělat?

Pokud zpozorujete, že náustkem pronikají malé kapičky náplně E‑liquid nebo že z patrony uniká menší množství náplně, otřete dolní část patrony a zařízení měkkým a suchým hadříkem a poté patronu znovu vložte do zařízení. Pokud náplň z patrony uniká i nadále, zařízení NEPOUŽÍVEJTE a kontaktujte zákaznický servis.

Náplň a obal uschovejte, můžeme Vás požádat o jejich vrácení. Pokud se náplň E‑liquid dostane do kontaktu s kůží, omyjte zasažené místo větším množstvím mýdlové vody. Pokud se náplň E‑liquid dostane do kontaktu s ústy, vypláchněte je opatrně vodou. Pokud dojde k podráždění části těla nebo zpozorujete další zdravotní problémy, vyhledejte lékařskou pomoc.

FAQ