Jak vám můžeme pomoci?

Obsahují vaše produkty diacethyl, acethyl propionyl, acetoin, ethylenglykol nebo diethylenglykol?

Přesné receptury našich náplní E-liquid jsou přísně střeženým obchodním tajemstvím. Můžeme však potvrdit, že naše náplně E-liquid neobsahují diacetyl, acetyl propionyl, acetoin, ethylenglykol nebo diethylenglykol.

FAQ