Jak vám můžeme pomoci?

Může objednané zboží od přepravce převzít někdo jiný, když nebudu doma?

Ne, objednané zboží je povinen převzít vždy kupující osobně a předložit dopravci platný doklad totožnosti s fotografií, dle kterého je možné ověřit věk kupujícího.

FAQ