Jak vám můžeme pomoci?

Jak vyměním náplň?

  1. Vyjměte nápllň E-liquid pro Logic Compact.
  2. Zacvakněte do magnetického zámku v horní části zařízení novou náplň.
  3. Potáhnutím z náústku zařízení aktivujete.

FAQ