Jak vám můžeme pomoci?

Jak se mám o zařízení starat?

Logic Compact by měl být neustále uchováván na čistém, chladném a suchém místě. zařízení lze používat a skladovat při teplotách od –10 ℃ (+14 ℉) do + 45 ℃ (113 ℉). Zařízení lze dobíjet pouze při teplotách od +10 ℃ do +45 ℃. Pokud jste zařízení Logic Compact použili, skladovali nebo nabíjeli při teplotách překračujících uvedené teplotní rozmezí, je nutné jej řádně zlikvidovat a vyměnit za nový. Další podrobnosti jsou uvedeny v návodu k použití.

FAQ