Jak vám můžeme pomoci?

Jak mám recyklovat náplně?

Tyto produkty je nutné odevzdat v místě určeném pro recyklaci elektronického odpadu ve Vaší obci.

FAQ