Jak vám můžeme pomoci?

Co signalizuje LED dioda?

LED dioda informuje o stavu zařízení následovně: při vapingu bílá LED dioda trvale svítí, je-li baterie téměř vybitá, LED dioda 10x zabliká, při dobíjení LED dioda pomalu bliká, při plném nabití bílá LED dioda trvale svítí, při připojení zařízení do vypnuté nabíječky LED dioda nesvítí.

FAQ